แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 14018 : ไต้หวัน (อาลีซาน+เย่หลิว) หนานโถว,เจียอี้,ไทจง,ไทเป เลสโก..ตัวพ่อขั้นสุด 4วัน3คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
21 พ.ย. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿24,499 ฿19,999 (เหลือแค่ 4 ที่)
5 ธ.ค. 62 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿29,499 ฿22,999 (เหลือแค่ 7 ที่)
21 ธ.ค. 62 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿26,499 ฿20,999 (เหลือแค่ 7 ที่)
31 ธ.ค. 62 ฿28,999 ฿28,999 ฿28,999 ฿35,499 ฿28,999 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง