แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 14004 : Grand tour New Zealand เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
1 ธ.ค. 62 ฿126,900 ฿106,900 ฿98,900 ฿148,800 ฿123,900 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง