แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 14003 : Perfect Tour New Zealand เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
25 ธ.ค. 62 ฿122,900 ฿101,900 ฿95,900 ฿147,800 ฿122,900 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง