แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13964 : จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย Changsha Zhangjiajie 5วัน3คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
3 ต.ค. 62 ฿12,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿17,388 ฿12,888 เกือบเต็ม
10 ต.ค. 62 ฿11,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿16,388 ฿11,888
12 ต.ค. 62 ฿12,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿17,388 ฿12,888 (เหลือแค่ 3 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง