แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13964 : จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย Changsha Zhangjiajie 5วัน3คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
31 ส.ค. 62 ฿9,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿14,388 ฿9,888 Sold Out
5 ก.ย. 62 ฿9,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿14,388 ฿9,888 Sold Out
7 ก.ย. 62 ฿9,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿14,388 ฿9,888 Sold Out
12 ก.ย. 62 ฿10,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿15,388 ฿10,888 เกือบเต็ม
14 ก.ย. 62 ฿10,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿15,388 ฿10,888 มีที่ว่าง
19 ก.ย. 62 ฿10,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿15,388 ฿10,888 เกือบเต็ม
21 ก.ย. 62 ฿11,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿16,388 ฿11,888 มีที่ว่าง
3 ต.ค. 62 ฿12,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿17,388 ฿12,888 เกือบเต็ม
5 ต.ค. 62 ฿16,888 ฿19,888 ฿19,888 ฿21,388 ฿16,888 Sold Out
10 ต.ค. 62 ฿11,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿16,388 ฿11,888
12 ต.ค. 62 ฿12,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿17,388 ฿12,888 เกือบเต็ม
17 ต.ค. 62 ฿11,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿16,388 ฿11,888 (เหลือแค่ 2 ที่)
19 ต.ค. 62 ฿11,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿16,388 ฿11,888 Sold Out

จำนวนผู้เดินทาง