แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13963 : จีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อวู่หลง *พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้าน* 6วัน4คืน SL

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
19 ก.พ. 63 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿26,999 ฿21,999 มีที่ว่าง
4 มี.ค. 63 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿26,999 ฿21,999 มีที่ว่าง
18 มี.ค. 63 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿26,999 ฿21,999 มีที่ว่าง
10 เม.ย. 63 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿30,999 ฿25,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง