แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13963 : จีน จางเจียเจี้ย อวตาร 4วัน3คืน CZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
6 ก.ย. 62 ฿10,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿15,388 ฿10,888 มีที่ว่าง
13 ก.ย. 62 ฿10,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿15,388 ฿10,888 เกือบเต็ม
18 ก.ย. 62 ฿9,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿14,388 ฿9,888 Sold Out
20 ก.ย. 62 ฿11,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿16,388 ฿11,888 Sold Out
26 ก.ย. 62 ฿11,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿16,388 ฿11,888 มีที่ว่าง
27 ก.ย. 62 ฿11,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿16,388 ฿11,888 Sold Out

จำนวนผู้เดินทาง