แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13957 : จีน เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น ซุปตาร์... ฮาร์บิ้นหมู่บ้านหิมะ 6วัน4คืน XW

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
1 ม.ค. 63 ฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿35,388 ฿29,888 (เหลือแค่ 2 ที่)
5 ก.พ. 63 ฿28,888 ฿28,888 ฿28,888 ฿34,388 ฿28,888 เกือบเต็ม
7 ก.พ. 63 ฿28,888 ฿28,888 ฿28,888 ฿34,388 ฿28,888 (เหลือแค่ 8 ที่)
12 ก.พ. 63 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿33,388 ฿27,888 มีที่ว่าง
14 ก.พ. 63 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿33,388 ฿27,888 มีที่ว่าง
21 ก.พ. 63 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿32,388 ฿26,888 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง