แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13955 : ซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
23 ต.ค. 62 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿29,400 ฿23,900 (เหลือแค่ 8 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง