แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13953 : ไต้หวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม(เย่หลิว-อาลีซาน+ออนเซ็นส่วนตัว) 6วัน4คืน SL

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
27 พ.ย. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿22,900 ฿17,900 เกือบเต็ม
2 ธ.ค. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿22,900 ฿17,900 เกือบเต็ม
3 ธ.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿23,900 ฿18,900 มีที่ว่าง
4 ธ.ค. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿18,900 ฿24,900 ฿19,900 มีที่ว่าง
9 ธ.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿23,900 ฿18,900 มีที่ว่าง
10 ธ.ค. 62 ฿18,900 ฿18,900 ฿18,900 ฿23,900 ฿18,900 มีที่ว่าง
11 ธ.ค. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿22,900 ฿17,900 (เหลือแค่ 6 ที่)
16 ธ.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿21,900 ฿16,900 มีที่ว่าง
17 ธ.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿21,900 ฿16,900 เกือบเต็ม
18 ธ.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿21,900 ฿16,900 เกือบเต็ม
24 ธ.ค. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿22,900 ฿17,900 มีที่ว่าง
25 ธ.ค. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿22,900 ฿17,900
31 ธ.ค. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿24,900 ฿19,900 มีที่ว่าง
8 ม.ค. 63 ฿17,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿22,900 ฿17,900 มีที่ว่าง
15 ม.ค. 63 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿21,900 ฿16,900 มีที่ว่าง
22 ม.ค. 63 ฿17,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿22,900 ฿17,900 มีที่ว่าง
29 ม.ค. 63 ฿17,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿22,900 ฿17,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง