แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13952 : ไต้หวัน มหัศจรรย์ไทเป 2 อุทยาน(เย๋หลิว อาลีซาน) 5วัน3คืน SL

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
27 ก.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿18,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
28 ก.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿18,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
29 ก.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿18,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
20 ต.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿17,900 ฿13,900 (เหลือแค่ 5 ที่)
1 พ.ย. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿19,900 ฿15,900 มีที่ว่าง
2 พ.ย. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿19,900 ฿15,900 มีที่ว่าง
8 พ.ย. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿19,900 ฿15,900 มีที่ว่าง
15 พ.ย. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿19,900 ฿15,900 มีที่ว่าง
22 พ.ย. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿19,900 ฿15,900 (เหลือแค่ 8 ที่)
30 พ.ย. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿19,900 ฿15,900 มีที่ว่าง
6 ธ.ค. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿21,900 ฿17,900 Sold Out
7 ธ.ค. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿21,900 ฿17,900 มีที่ว่าง
8 ธ.ค. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿21,900 ฿17,900 มีที่ว่าง
13 ธ.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿19,900 ฿15,900 มีที่ว่าง
20 ธ.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿19,900 ฿15,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง