แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13949 : อินเดีย เนปาล สักการะ 4 สังเวชนียสถาน 7วัน6คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
25 พ.ย. 62 ฿29,900 ฿29,900 ฿29,900 ฿35,900 ฿29,900 มีที่ว่าง
16 ธ.ค. 62 ฿24,900 ฿24,900 ฿24,900 ฿30,900 ฿24,900 (เหลือแค่ 6 ที่)
13 ม.ค. 63 ฿24,900 ฿24,900 ฿24,900 ฿30,900 ฿24,900 เกือบเต็ม
27 ม.ค. 63 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿31,900 ฿25,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง