แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13941 : ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์(ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น) 7 วัน EK

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
24 ม.ค. 63 ฿40,900 ฿40,900 ฿38,900 ฿50,900 ฿40,900 มีที่ว่าง
7 ก.พ. 63 ฿40,900 ฿40,900 ฿38,900 ฿50,900 ฿40,900 มีที่ว่าง
5 มี.ค. 63 ฿40,900 ฿40,900 ฿38,900 ฿50,900 ฿40,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง