แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13935 : จีน เทียนสิน ปักกิ่ง ปอเปี๊ยะทอด SNOW WORLD 4วัน3คืน XW

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
27 ธ.ค. 62 ฿15,888 ฿19,888 ฿19,888 ฿20,388 ฿15,888 เกือบเต็ม
30 ธ.ค. 62 ฿17,888 ฿21,888 ฿21,888 ฿22,388 ฿17,888 เกือบเต็ม
3 ม.ค. 63 ฿13,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿18,388 ฿13,888 มีที่ว่าง
6 ม.ค. 63 ฿13,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿18,388 ฿13,888 มีที่ว่าง
10 ก.พ. 63 ฿13,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿18,388 ฿13,888 มีที่ว่าง
14 ก.พ. 63 ฿13,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿18,388 ฿13,888 มีที่ว่าง
17 ก.พ. 63 ฿13,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿18,388 ฿13,888 มีที่ว่าง
21 ก.พ. 63 ฿13,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿18,388 ฿13,888 มีที่ว่าง
24 ก.พ. 63 ฿12,888 ฿16,888 ฿16,888 ฿17,388 ฿12,888 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง