แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13935 : เทียนสิน ปักกิ่ง ซาลาเปาลาวา กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง 4D3N(XW)

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
9 ส.ค. 62 ฿14,899 ฿14,899 ฿14,899 ฿19,399 ฿14,899 เกือบเต็ม
29 ส.ค. 62 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿18,399 ฿13,899 มีที่ว่าง
26 ก.ย. 62 ฿14,899 ฿14,899 ฿14,899 ฿19,399 ฿14,899 มีที่ว่าง
20 ต.ค. 62 ฿16,899 ฿16,899 ฿16,899 ฿21,399 ฿16,899 มีที่ว่าง
23 ต.ค. 62 ฿14,899 ฿14,899 ฿14,899 ฿19,399 ฿14,899 มีที่ว่าง
26 ต.ค. 62 ฿14,899 ฿14,899 ฿14,899 ฿19,399 ฿14,899 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง