แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13866 : เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ 5วัน3คืน VJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
3 เม.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,400 ฿13,900
10 เม.ย. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿14,900 ฿19,400 ฿15,900 เกือบเต็ม
11 เม.ย. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿21,400 ฿17,900 (เหลือแค่ 2 ที่)
12 เม.ย. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿16,900 ฿21,400 ฿17,900
17 เม.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿18,400 ฿14,900 มีที่ว่าง
24 เม.ย. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿15,900 ฿20,400 ฿16,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง