แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13840 : มองโกเลีย ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 6วัน5คืน 3U

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
31 พ.ค. 62 ฿30,999 ฿30,999 ฿30,999 ฿39,499 ฿30,999 เกือบเต็ม
7 มิ.ย. 62 ฿30,999 ฿30,999 ฿30,999 ฿39,499 ฿30,999 (เหลือแค่ 6 ที่)
21 มิ.ย. 62 ฿30,999 ฿30,999 ฿30,999 ฿39,499 ฿30,999 มีที่ว่าง
13 ก.ย. 62 ฿32,999 ฿32,999 ฿32,999 ฿41,499 ฿32,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง