แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13826 : เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-(พักบานาฮิลล์ 1 คืน) 4วัน3คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
27 ก.ย. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿17,399 ฿12,899 มีที่ว่าง
3 ต.ค. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿17,399 ฿12,899 มีที่ว่าง
4 ต.ค. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿17,399 ฿12,899 มีที่ว่าง
5 ต.ค. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿17,399 ฿12,899 เกือบเต็ม
10 ต.ค. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿17,399 ฿12,899 (เหลือแค่ 6 ที่)
13 ต.ค. 62 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿18,399 ฿13,899 มีที่ว่าง
17 ต.ค. 62 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿18,399 ฿13,899 เกือบเต็ม
18 ต.ค. 62 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿18,399 ฿13,899 มีที่ว่าง
20 ต.ค. 62 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿18,399 ฿13,899 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง