แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13761 : ทัวร์จีน ทริปไหว้พระขอพร 4วัน3คืน 8L

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
6 เม.ย. 62 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿12,999 ฿9,999 เกือบเต็ม
7 เม.ย. 62 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿12,999 ฿9,999 เกือบเต็ม
16 เม.ย. 62 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿13,499 ฿9,999 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง