แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13760 : จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน4คืน MU

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
1 มี.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿20,999 ฿17,999 เกือบเต็ม
8 มี.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿20,999 ฿17,999 (เหลือแค่ 8 ที่)
15 มี.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿20,999 ฿17,999 เกือบเต็ม
22 มี.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿20,999 ฿17,999 (เหลือแค่ 8 ที่)
29 มี.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿20,999 ฿17,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง