แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13756 : จีน ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง 3วัน2คืน CZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
5 มี.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿17,499 ฿14,999 มีที่ว่าง
6 มี.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿17,499 ฿14,999 เกือบเต็ม
12 มี.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿17,499 ฿14,999 มีที่ว่าง
18 มี.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿17,499 ฿14,999 มีที่ว่าง
24 มี.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿17,499 ฿14,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง