แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13754 : จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 4วัน3 MU

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
19 ธ.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿19,900 ฿15,900 (เหลือแค่ 4 ที่)
26 ธ.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿20,900 ฿16,900 มีที่ว่าง
31 ธ.ค. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿23,900 ฿19,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง