แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13751 : โตเกียว-ฟูจิ-อิบารากิ 5วัน3คืน XJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
1 เม.ย. 62 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿37,999 ฿29,999 (เหลือแค่ 4 ที่)
14 เม.ย. 62 ฿35,999 ฿35,999 ฿35,999 ฿43,999 ฿35,999 (เหลือแค่ 2 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง