แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13700 : ยุโรปตะวันตก อิตาลี เวนิส สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน4คืน EK

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
9 ต.ค. 62 ฿42,900 ฿42,900 ฿40,900 ฿52,900 ฿42,900 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 62 ฿42,900 ฿42,900 ฿40,900 ฿52,900 ฿42,900 (เหลือแค่ 3 ที่)
25 ต.ค. 62 ฿42,900 ฿42,900 ฿40,900 ฿52,900 ฿42,900 มีที่ว่าง
12 พ.ย. 62 ฿43,900 ฿43,900 ฿41,900 ฿53,900 ฿43,900 มีที่ว่าง
26 พ.ย. 62 ฿43,900 ฿43,900 ฿41,900 ฿53,900 ฿43,900 มีที่ว่าง
4 ธ.ค. 62 ฿43,900 ฿43,900 ฿41,900 ฿53,900 ฿43,900 มีที่ว่าง
27 ธ.ค. 62 ฿58,900 ฿58,900 ฿57,900 ฿68,900 ฿58,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง