แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13699 : รัสเซีย Discovery Russia มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน EK

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
6 ส.ค. 62 ฿54,900 ฿54,900 ฿53,900 ฿64,900 ฿54,900 (เหลือแค่ 2 ที่)
10 ส.ค. 62 ฿54,900 ฿54,900 ฿53,900 ฿64,900 ฿54,900 มีที่ว่าง
1 ต.ค. 62 ฿52,900 ฿52,900 ฿50,900 ฿112,800 ฿52,900 เกือบเต็ม
8 ต.ค. 62 ฿52,900 ฿52,900 ฿50,900 ฿112,800 ฿52,900 มีที่ว่าง
11 ต.ค. 62 ฿52,900 ฿52,900 ฿50,900 ฿112,800 ฿52,900 มีที่ว่าง
15 ต.ค. 62 ฿52,900 ฿52,900 ฿50,900 ฿112,800 ฿52,900 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 62 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿59,900 ฿49,900 (เหลือแค่ 4 ที่)
22 ต.ค. 62 ฿52,900 ฿52,900 ฿50,900 ฿112,800 ฿52,900 มีที่ว่าง
5 พ.ย. 62 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿59,900 ฿49,900 มีที่ว่าง
14 พ.ย. 62 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿59,900 ฿49,900 มีที่ว่าง
20 พ.ย. 62 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿59,900 ฿49,900 มีที่ว่าง
28 พ.ย. 62 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿59,900 ฿49,900 มีที่ว่าง
6 ธ.ค. 62 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿59,900 ฿49,900 มีที่ว่าง
7 ธ.ค. 62 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿59,900 ฿49,900 มีที่ว่าง
26 ธ.ค. 62 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900 ฿69,900 ฿59,900 มีที่ว่าง
28 ธ.ค. 62 ฿59,900 ฿59,900 ฿59,900 ฿69,900 ฿59,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง