แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13698 : รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ [เลสโก ราชินีแสงเหนือ] 7วัน5คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
21 ธ.ค. 62 ฿67,999 ฿67,999 ฿67,999 ฿76,999 ฿67,999 เกือบเต็ม
25 ธ.ค. 62 ฿68,999 ฿68,999 ฿68,999 ฿77,999 ฿68,999 เกือบเต็ม
28 ธ.ค. 62 ฿75,999 ฿75,999 ฿75,999 ฿85,999 ฿75,999 มีที่ว่าง
5 ม.ค. 63 ฿75,999 ฿75,999 ฿75,999 ฿85,999 ฿75,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง