แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13684 : จีน Sweet Night เซี่ยงไฮ้ 5วัน3คืน

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
27 ก.พ. 62 ฿26,500 ฿26,500 ฿26,500 ฿31,000 ฿26,500 เกือบเต็ม
13 มี.ค. 62 ฿26,500 ฿26,500 ฿26,500 ฿31,000 ฿26,500 เกือบเต็ม
20 มี.ค. 62 ฿26,500 ฿26,500 ฿26,500 ฿31,000 ฿26,500 เกือบเต็ม
27 มี.ค. 62 ฿26,500 ฿26,500 ฿26,500 ฿31,000 ฿26,500 เกือบเต็ม
12 เม.ย. 62 ฿36,500 ฿36,500 ฿36,500 ฿41,000 ฿36,500 (เหลือแค่ 5 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง