แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13682 : จีน Enjoy ฉางซา -จางเจียเจี้ย 5วัน3คืน

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
10 เม.ย. 62 ฿28,900 ฿28,900 ฿28,900 ฿33,800 ฿28,900 (เหลือแค่ 3 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง