แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13680 : เวียดนามกลาง ดานัง - ฮอยอัน - เว้ (พักบาน่าฮิลล์) 4วัน3คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
3 มี.ค. 62 ฿11,899 ฿11,899 ฿11,899 ฿16,898 ฿11,899
6 มี.ค. 62 ฿11,899 ฿11,899 ฿11,899 ฿16,898 ฿11,899 (เหลือแค่ 4 ที่)
11 มี.ค. 62 ฿10,899 ฿10,899 ฿10,899 ฿15,898 ฿10,899
20 มี.ค. 62 ฿11,899 ฿11,899 ฿11,899 ฿16,898 ฿11,899
24 มี.ค. 62 ฿11,899 ฿11,899 ฿11,899 ฿16,898 ฿11,899 มีที่ว่าง
29 มี.ค. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿17,898 ฿12,899 (เหลือแค่ 7 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง