แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13677 : เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ (พักบาน่าฮิลล์ 1คืน ) 4วัน3คืน PG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
21 พ.ย. 62 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿18,898 ฿13,899 เกือบเต็ม
29 พ.ย. 62 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿18,898 ฿13,899 มีที่ว่าง
6 ธ.ค. 62 ฿14,899 ฿14,899 ฿14,899 ฿19,898 ฿14,899 มีที่ว่าง
7 ธ.ค. 62 ฿14,899 ฿14,899 ฿14,899 ฿19,898 ฿14,899
12 ธ.ค. 62 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿18,898 ฿13,899 เกือบเต็ม
13 ธ.ค. 62 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿18,898 ฿13,899 มีที่ว่าง
14 ธ.ค. 62 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿18,898 ฿13,899 มีที่ว่าง
20 ธ.ค. 62 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿18,898 ฿13,899 (เหลือแค่ 3 ที่)
21 ธ.ค. 62 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿18,898 ฿13,899 (เหลือแค่ 4 ที่)
26 ธ.ค. 62 ฿15,899 ฿15,899 ฿15,899 ฿20,898 ฿15,899
28 ธ.ค. 62 ฿20,899 ฿20,899 ฿20,899 ฿25,898 ฿20,899 มีที่ว่าง
30 ธ.ค. 62 ฿20,899 ฿20,899 ฿20,899 ฿25,898 ฿20,899 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง