แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13675 : ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER NO.1 5วัน3คืน XJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
26 มิ.ย. 62 ฿32,900 ฿32,900 ฿30,900 ฿38,900 ฿32,900 มีที่ว่าง
10 ก.ค. 62 ฿36,900 ฿36,900 ฿34,900 ฿42,900 ฿36,900 (เหลือแค่ 7 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง