แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13671 : ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6วัน4คืน XW

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
5 มิ.ย. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿24,998 ฿16,999 มีที่ว่าง
19 มิ.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿23,998 ฿15,999 มีที่ว่าง
3 ก.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿23,998 ฿15,999 มีที่ว่าง
13 ก.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿27,998 ฿19,999 มีที่ว่าง
24 ก.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿27,998 ฿19,999 มีที่ว่าง
7 ส.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿26,998 ฿18,999 มีที่ว่าง
21 ส.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿23,998 ฿15,999 มีที่ว่าง
11 ก.ย. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿24,998 ฿16,999 มีที่ว่าง
25 ก.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿23,998 ฿15,999 มีที่ว่าง
2 ต.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿23,998 ฿15,999 มีที่ว่าง
9 ต.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿27,998 ฿19,999 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿25,998 ฿17,999 มีที่ว่าง
22 ต.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿26,998 ฿18,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง