แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13661 : แคชเมียร์ Winter Lover 6วัน4คืน SG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
1 มี.ค. 62 ฿31,900 ฿31,900 ฿31,900 ฿35,900 ฿31,900 เกือบเต็ม
15 มี.ค. 62 ฿31,900 ฿31,900 ฿31,900 ฿35,900 ฿31,900 มีที่ว่าง
22 มี.ค. 62 ฿31,900 ฿31,900 ฿31,900 ฿35,900 ฿31,900 (เหลือแค่ 2 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง