แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13660 : อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4วัน2คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
13 ธ.ค. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿21,800 ฿17,900 (เหลือแค่ 3 ที่)
20 ธ.ค. 62 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿21,800 ฿17,900 เกือบเต็ม
27 ธ.ค. 62 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿23,800 ฿19,900 มีที่ว่าง
29 ธ.ค. 62 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿24,800 ฿20,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง