แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13647 : เวียดนามกลาง ซุปตาร์ โอ้โหหห บานาฮิลล์จุใจ พักบาน่าฮิลล์ (บินเช้า กลับบ่าย) 4วัน3คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
27 ก.พ. 63 ฿10,588 ฿13,588 ฿13,588 ฿14,588 ฿13,588 มีที่ว่าง
29 ก.พ. 63 ฿10,588 ฿13,588 ฿13,588 ฿14,588 ฿13,588 เกือบเต็ม
1 มี.ค. 63 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿15,888 ฿11,888 (เหลือแค่ 2 ที่)
5 มี.ค. 63 ฿13,588 ฿13,588 ฿13,588 ฿17,588 ฿13,588 เกือบเต็ม
7 มี.ค. 63 ฿13,588 ฿13,588 ฿13,588 ฿17,588 ฿13,588 มีที่ว่าง
11 มี.ค. 63 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿15,888 ฿11,888 มีที่ว่าง
12 มี.ค. 63 ฿13,588 ฿13,588 ฿13,588 ฿17,588 ฿13,588 เกือบเต็ม
13 มี.ค. 63 ฿13,588 ฿13,588 ฿13,588 ฿17,588 ฿13,588 มีที่ว่าง
19 มี.ค. 63 ฿13,588 ฿13,588 ฿13,588 ฿17,588 ฿13,588 มีที่ว่าง
20 มี.ค. 63 ฿13,588 ฿13,588 ฿13,588 ฿17,588 ฿13,588 (เหลือแค่ 2 ที่)
21 มี.ค. 63 ฿13,588 ฿13,588 ฿13,588 ฿17,588 ฿13,588 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง