แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13644 : เวียดนามเหนือ BEAUTY ฮานอย ซาปา 4วัน3คืน VJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
12 เม.ย. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿20,499 ฿16,999 (เหลือแค่ 6 ที่)
14 เม.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 ฿15,999 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง