แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13644 : เวียดนามเหนือ BEAUTY ฮานอย ซาปา 4วัน3คืน VJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
16 พ.ค. 62 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿14,499 ฿10,999 เกือบเต็ม
22 พ.ค. 62 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿12,499 ฿8,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง