แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13637 : เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน EASY DAZZLING BANA HILL V.1 พักบาน่าฮิลล์ 4วัน3คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
2 ก.พ. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿15,400 ฿11,900
4 มี.ค. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿15,400 ฿11,900 มีที่ว่าง
18 มี.ค. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿15,400 ฿11,900 (เหลือแค่ 8 ที่)
19 มี.ค. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿17,400 ฿13,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง