แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13566 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3วัน2คืน DD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
27 ก.ย. 62 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿13,999 ฿10,999 เกือบเต็ม
4 ต.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿14,999 ฿11,999 (เหลือแค่ 7 ที่)
11 ต.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿16,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
18 ต.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง