แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13566 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3วัน2คืน DD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
6 เม.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,400 ฿14,900 (เหลือแค่ 7 ที่)
12 เม.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,400 ฿14,900 มีที่ว่าง
13 เม.ย. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿19,400 ฿15,900 มีที่ว่าง
14 เม.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,400 ฿14,900 มีที่ว่าง
19 เม.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿16,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
20 เม.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿16,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
26 เม.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿16,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
27 เม.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿16,900 ฿13,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง