แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13566 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3วัน2คืน DD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
28 มิ.ย. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿15,899 ฿12,899 มีที่ว่าง
5 ก.ค. 62 ฿11,799 ฿11,799 ฿11,799 ฿14,799 ฿11,799 มีที่ว่าง
12 ก.ค. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿15,899 ฿12,899 มีที่ว่าง
19 ก.ค. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿15,899 ฿12,899 มีที่ว่าง
26 ก.ค. 62 ฿13,799 ฿13,799 ฿13,799 ฿16,799 ฿13,799 มีที่ว่าง
2 ส.ค. 62 ฿11,899 ฿11,899 ฿11,899 ฿14,899 ฿11,899 มีที่ว่าง
3 ส.ค. 62 ฿11,899 ฿11,899 ฿11,899 ฿14,899 ฿11,899 มีที่ว่าง
9 ส.ค. 62 ฿13,799 ฿13,799 ฿13,799 ฿16,799 ฿13,799 มีที่ว่าง
10 ส.ค. 62 ฿14,799 ฿14,799 ฿14,799 ฿17,799 ฿14,799 มีที่ว่าง
16 ส.ค. 62 ฿11,899 ฿11,899 ฿11,899 ฿14,899 ฿11,899 มีที่ว่าง
23 ส.ค. 62 ฿11,799 ฿11,799 ฿11,799 ฿14,799 ฿11,799 มีที่ว่าง
30 ส.ค. 62 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿15,899 ฿12,899 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง