แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13566 : BT-MMR04_DD พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
1 ก.พ. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿15,900 ฿12,900 เกือบเต็ม
2 ก.พ. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 เกือบเต็ม
8 ก.พ. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
15 ก.พ. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿15,900 ฿12,900 (เหลือแค่ 7 ที่)
16 ก.พ. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿16,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
22 ก.พ. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
1 มี.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
2 มี.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
8 มี.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
9 มี.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
15 มี.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
16 มี.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
22 มี.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
23 มี.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง