แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13563 : พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน โปร.. 5 ดาว 3วัน2คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
6 มี.ค. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 (เหลือแค่ 8 ที่)
13 มี.ค. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿15,900 ฿12,900 เกือบเต็ม
20 มี.ค. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
27 มี.ค. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
4 เม.ย. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿16,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
10 เม.ย. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿16,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
11 เม.ย. 63 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿17,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
13 เม.ย. 63 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿17,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
24 เม.ย. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง