แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13563 : พม่า โปร.. 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3วัน2คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
23 พ.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿16,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
30 พ.ย. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900
5 ธ.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿16,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
7 ธ.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿16,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
8 ธ.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿17,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
21 ธ.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
27 ธ.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿17,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
28 ธ.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿16,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
29 ธ.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿17,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
30 ธ.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿18,900 ฿15,900 มีที่ว่าง
31 ธ.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿17,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
10 ม.ค. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿15,900 ฿12,900 (เหลือแค่ 7 ที่)
17 ม.ค. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
24 ม.ค. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
31 ม.ค. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง