แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13563 : พม่า โปร.. 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3วัน2คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
28 มิ.ย. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
5 ก.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
6 ก.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
12 ก.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
13 ก.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
19 ก.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
20 ก.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
26 ก.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,500 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
27 ก.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,500 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
2 ส.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
9 ส.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,500 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
10 ส.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,500 ฿17,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
17 ส.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
24 ส.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
31 ส.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
7 ก.ย. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
14 ก.ย. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
21 ก.ย. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง
28 ก.ย. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,900 ฿11,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง