แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13563 : พม่า โปร.. 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3 วัน 2 คืน

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
2 มี.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,500 ฿15,900 ฿12,900 (เหลือแค่ 4 ที่)
22 มี.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,500 ฿14,900 ฿11,900 เกือบเต็ม
23 มี.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,500 ฿15,900 ฿12,900 มีที่ว่าง
29 มี.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,500 ฿15,900 ฿12,900 (เหลือแค่ 8 ที่)
30 มี.ค. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,500 ฿16,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
12 เม.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,500 ฿16,900 ฿13,900 มีที่ว่าง
13 เม.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,500 ฿17,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
14 เม.ย. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,500 ฿17,900 ฿14,900 มีที่ว่าง
26 เม.ย. 62 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,500 ฿16,900 ฿13,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง