แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13562 : BT-MMR012_DD โปรประหยัด...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
8 ก.พ. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,900 ฿10,900 (เหลือแค่ 4 ที่)
9 ก.พ. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,900 ฿10,900 เกือบเต็ม
15 ก.พ. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,900 ฿10,900 (เหลือแค่ 4 ที่)
16 ก.พ. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,900 ฿10,900 มีที่ว่าง
22 ก.พ. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,900 ฿10,900 (เหลือแค่ 4 ที่)
23 ก.พ. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,900 ฿10,900 มีที่ว่าง
1 มี.ค. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,900 ฿10,900 มีที่ว่าง
2 มี.ค. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,900 ฿10,900 มีที่ว่าง
9 มี.ค. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,900 ฿10,900 มีที่ว่าง
15 มี.ค. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,900 ฿10,900 มีที่ว่าง
16 มี.ค. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,900 ฿10,900 มีที่ว่าง
22 มี.ค. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,900 ฿10,900 มีที่ว่าง
23 มี.ค. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,900 ฿10,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง