แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13552 : พม่า ย่างกุ้ง มหัศจรรย์ทัวร์พม่า...สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2วัน1คืน SL

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
9 ก.พ. 63 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿10,900 ฿8,900 เกือบเต็ม
16 ก.พ. 63 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿9,900 ฿7,900 (เหลือแค่ 6 ที่)
23 ก.พ. 63 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿10,900 ฿8,900 มีที่ว่าง
15 มี.ค. 63 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿9,900 ฿7,900 มีที่ว่าง
29 มี.ค. 63 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿9,900 ฿7,900 มีที่ว่าง
5 เม.ย. 63 ฿8,900 ฿8,900 ฿8,900 ฿10,900 ฿8,900 มีที่ว่าง
19 เม.ย. 63 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿9,900 ฿7,900 มีที่ว่าง
26 เม.ย. 63 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿9,900 ฿7,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง