แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13552 : พม่า มหัศจรรย์ทัวร์พม่า...สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2วัน1คืน DD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
4 พ.ค. 62 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿9,900 ฿7,900 มีที่ว่าง
11 พ.ค. 62 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿9,900 ฿7,900 (เหลือแค่ 6 ที่)
25 พ.ค. 62 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿9,900 ฿7,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง