แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13552 : BT-MMR014_DD มหัศจรรย์ทัวร์พม่า...สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
20 ก.พ. 62 ฿6,900 ฿5,900 ฿6,900 ฿8,900 ฿6,900 เกือบเต็ม
26 ก.พ. 62 ฿6,900 ฿5,900 ฿6,900 ฿8,900 ฿6,900 (เหลือแค่ 6 ที่)
5 มี.ค. 62 ฿6,900 ฿5,900 ฿6,900 ฿8,900 ฿6,900 มีที่ว่าง
12 มี.ค. 62 ฿6,900 ฿5,900 ฿6,900 ฿8,900 ฿6,900 มีที่ว่าง
19 มี.ค. 62 ฿6,900 ฿5,900 ฿6,900 ฿8,900 ฿6,900 มีที่ว่าง
26 มี.ค. 62 ฿6,900 ฿5,900 ฿6,900 ฿8,900 ฿6,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง