แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13544 : TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5D3N Airline : XW182

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
20 ก.พ. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿22,800 ฿16,900 มีที่ว่าง
21 ก.พ. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿22,800 ฿16,900 เกือบเต็ม
22 ก.พ. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿22,800 ฿16,900 เกือบเต็ม
27 ก.พ. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿22,800 ฿16,900 (เหลือแค่ 3 ที่)
28 ก.พ. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿22,800 ฿16,900 มีที่ว่าง
1 มี.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿22,800 ฿16,900 มีที่ว่าง
6 มี.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿22,800 ฿16,900 มีที่ว่าง
7 มี.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿22,800 ฿16,900 มีที่ว่าง
8 มี.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿22,800 ฿16,900 มีที่ว่าง
13 มี.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿22,800 ฿16,900 มีที่ว่าง
14 มี.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿22,800 ฿16,900 มีที่ว่าง
15 มี.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿22,800 ฿16,900 มีที่ว่าง
20 มี.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿22,800 ฿16,900 มีที่ว่าง
21 มี.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿22,800 ฿16,900 มีที่ว่าง
22 มี.ค. 62 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿22,800 ฿16,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง