แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13522 : พม่า VINTAGE ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน SL

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
2 มี.ค. 62 ฿11,500 ฿11,500 ฿11,000 ฿14,400 ฿11,500 มีที่ว่าง
8 มี.ค. 62 ฿11,500 ฿11,500 ฿11,000 ฿14,400 ฿11,500 มีที่ว่าง
9 มี.ค. 62 ฿11,500 ฿11,500 ฿11,000 ฿14,400 ฿11,500 มีที่ว่าง
22 มี.ค. 62 ฿11,500 ฿11,500 ฿11,000 ฿14,400 ฿11,500 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง