แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13522 : พม่า HELLO PREMIUM ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน(พัก 5 ดาว) 3วัน2คืน SL

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
30 ส.ค. 62 ฿11,555 ฿11,555 ฿11,555 ฿15,055 ฿11,555 มีที่ว่าง
6 ก.ย. 62 ฿11,555 ฿11,555 ฿11,555 ฿15,055 ฿11,555 มีที่ว่าง
12 ก.ย. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿14,400 ฿10,900 มีที่ว่าง
20 ก.ย. 62 ฿11,555 ฿11,555 ฿11,555 ฿15,055 ฿11,555 มีที่ว่าง
26 ก.ย. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿14,400 ฿10,900 มีที่ว่าง
27 ก.ย. 62 ฿11,555 ฿11,555 ฿11,555 ฿15,055 ฿11,555 มีที่ว่าง
24 ต.ค. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿14,400 ฿10,900 มีที่ว่าง
1 พ.ย. 62 ฿11,555 ฿11,555 ฿11,555 ฿15,055 ฿11,555 มีที่ว่าง
14 พ.ย. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿14,400 ฿10,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง