แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13522 : VINTAGE MYANMAR ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน SL

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
25 ม.ค. 62 ฿11,500 ฿11,500 ฿11,000 ฿14,400 ฿11,500 มีที่ว่าง
1 ก.พ. 62 ฿11,500 ฿11,500 ฿11,000 ฿14,400 ฿11,500 มีที่ว่าง
2 ก.พ. 62 ฿11,500 ฿11,500 ฿11,000 ฿14,400 ฿11,500 มีที่ว่าง
8 ก.พ. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,400 ฿15,800 ฿12,900 มีที่ว่าง
9 ก.พ. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,400 ฿15,800 ฿12,900 มีที่ว่าง
15 ก.พ. 62 ฿11,500 ฿11,500 ฿11,000 ฿14,400 ฿11,500 มีที่ว่าง
22 ก.พ. 62 ฿11,500 ฿11,500 ฿11,000 ฿14,400 ฿11,500 มีที่ว่าง
23 ก.พ. 62 ฿11,500 ฿11,500 ฿11,000 ฿14,400 ฿11,500 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง