แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13514 : ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ] 6วัน4คืน XW

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
11 ก.ย. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿24,998 ฿16,999 มีที่ว่าง
25 ก.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿23,998 ฿15,999 มีที่ว่าง
2 ต.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿23,998 ฿15,999 (เหลือแค่ 4 ที่)
9 ต.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿29,998 ฿19,999 (เหลือแค่ 8 ที่)
19 ต.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿25,998 ฿17,999 (เหลือแค่ 4 ที่)
22 ต.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿26,998 ฿18,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง