แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 13514 : ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6วัน4คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
7 มี.ค. 62 ฿21,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿25,999 ฿21,999 เกือบเต็ม
1 พ.ค. 62 ฿22,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿27,999 ฿22,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง